Lingua Logopedi Skåne

Lingua Logopedi Skåne

  • startades 2016 av Agneta Ivanov, legitimerad logoped.
  • vänder sig till myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner.

Företaget erbjuder

  • hjälp till dig som har svenska som andraspråk och vill förbättra ditt svenska uttal.
  • utredning av tal- och språksvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter.
  • rådgivning och handledning vid språk-, läs- och skrivsvårigheter.
  • intyg till bland annat högskoleprov vid dyslexi.
  • kurser inom bland annat TAKK.