TJÄNSTER

Kurser inom:

  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

För dig som har svenska som andraspråk:

  • Undervisning i svenska språkets uttal, språkmelodi och grammatik.
  • Undervisningen är individuellt anpassad och kan äga rum enskilt eller i mindre grupp.

Utredning och rådgivning vid:

  • tal- och språksvårigheter.
  • läs- och skrivsvårigheter.

Intyg vid dyslexi till:

  • högskoleprov.
  • teoriprov för körkort.